Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie do současnosti výjezdové jednotky

 

 

 

Za dřívějšího režimu jezdili k požáru všichni členové sboru.Tedy ti, kteří dovršili 18.let.Požár se vyhlašoval pomocí rozhlasu a ohlašoven požáru.Po roce1990 se začali zavádět  výjezdové jednotky.Zřizovatelem jednotky je obecní úřad Chornice.Naše výjezdová jednotka je zařazena do JPO.III .Jsme zařazeni pod KOPIS PARDUBICE.Kde při použití tísnové linky 150 nebo 112 se dovoláte na operační středisko,které po získání potřebných informací zadá tyto údaje do počítače.Ten vyhodnotí informace a ve formě datové věty vyšle signál do sirény a od roku 2002 i do mobilního telefonu našich členů výjezdové jednotky.A to formou sms zprávy a hlasové zprávy. Od vyhlášení požáru mají naši členové 10.minut na výjezd.Účastí na výjezdu tím práce členů nekončí.Každý v jednotce má své zařazení,podle kterého se musí účastnit potřebných zdravotních prohlídek,kurzů a školení.Dobrý zdravotní stav je jednou s podmínek pro vstup do výjezdové jednotky!!!!Tyto funkce jsou potřebné pro práci ve výjezdové jednotce.Podle určitého zařazení má každý také nastarosti určitou techniku,která se musí udržovat.Tyto a jiné výkony jsou spojeny se sborem dobrovolných hasičů.A nesmíme zapomenout,že tuto práci vykonává každý ve svém osobním volnu.

 

Technika

 

V současné době náš sbor vlastní automobil ŠKODA 706 RTHP-MATES, AVIA DA -31.Požární stříkačku PS-12.Jelikož naši členové jsou nositelé dýchací techniky  tak vlastníme i dýchací přístroje SATURN.Naši členové jsou oblečeni do obleků FIREMANN 3,helmy GALETT,kapesní vysílačky a pracovní oblečení NOMEX a pro potřebu plovoucí čerpadlo.

 

Starší technika

 

Vlastnímu vůbec první ruční  stříkačku Chornic z roku 1875,která čeká na svou renovaci.A požární stříkačku PS-8 z roku 1953 plně funkční.

 

 

Zásahy

 

Náš sbor se nikterak neliší od ostatních dobrovolných sborů při hašení požárů.Není jich mnoho,ale čím by jsme se chtěli pochlubit v roce 2002 jsme se dobrovolně přihlásili na pomoc při záplavách v Ústí nad Labem.Kde jsme strávili týden usilovné práce při uklízení škod po povodních v jednom nejmenovaném podniku.Získali jsem ocenění pardubického kraje za tuto pomoc.Ale i obrovskou životní zkušenost.